სევერიანე შენგელია

დაბადების თარიღი: 1959 წ. 6 ივნისი

 

განათლება

1982-1988 აფხაზეთის ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიკოსი

1989-1997 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,იურისტი

 

სამუშაო გამოცდილება 

გამოგვყევი