ოთარ ხარჩილავა

დაბადების თარიღი: 1987 წ. 25 აპრილი

 

განათლება 

2007-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე, ბაკალავრის ხარისხი

2009- ნიკო ნიკოლაძის სახელობის უნივერსიტეტი, საფინანსო-საბანკო და სადაზღვევო სპეციალობით,

 

სამუშაო გამოცდილება

2003-2006 -არასამთავრობო სექტორი 

2007-თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო-მოწვეული სპეციალისტი

2008- შპს ,,ეგრისი+" დირექტორის მოადგილე

2009-2013 შპს ,,ეგრისი +" გენერალური დირექტორი

09.07.2013 თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის თანაშემწე სპორტისა და კულტურის საკითხებში

14.07.2014 დან 02.10.2014 მდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

02.10.2014 დან დღემდე საკრებულოს წევრი

გამოგვყევი