სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე : ბექა ვაჭარაძე

გამოგვყევი