აპარატის დებულება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

იხილეთ დებულება

გამოგვყევი