მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსის მ/შ - ლევან შონია

ელ-ფოსტა

ტელეფონი:

 

მთავარი სპეციალისტი (მდივან-რეფერანტი)  -თამარ გუგუშვილი

ელ-ფოსტა:

ტელეფონი:

 

მთავარი სპეციალისტის მ/შ (ბუღალტერი)  - მაია კუპრეიშვილი

ელ-ფოსტა:

ტელეფონი:

 

გამოგვყევი