კომისიის დებულება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

გამოგვყევი