ბიუროს სხდომის ოქმი

საკრებულოს  ბიუროს სხდომის  ოქმი N1 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N2 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N3 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N4  (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N5   (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N6  (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N7 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N8

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N9

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N10 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N11 (რიგგარეშე) 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N12 (რიგგარეშე)

 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N13

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი  N14

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 (რიგგარეშე) 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის   ოქმი N16 

 საკრებულოს ბიუროს სხდომის  ოქმი N17 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი  N18

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N19 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N20 (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N21 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N22  (რიგგარეშე)

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N23

გამოგვყევი