საჯარო ინფორმაცია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტეტბის კორექტირებული  დოკუმენტი

 

ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბიუჯეტის პროექტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის- საკრებულოს თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიას, საკრებულოს წევრების, მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის -თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიას 2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში გაწეული სააქმიანობის შესახებ ანგარიში 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის აკაკი დარჯანიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ფრაქცია ,,ქართული ოცნების" თავმჯდომარის ზურაბ ჩაჩუას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის სამსონ კუტალიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის  მაია ჩხარტიშვილის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის პაატა ჩაგანავას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, სივრციტ- ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის სევერიან შენგელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, იურიდიულ სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის გიორგი შამუგიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ფრაქცია ,,ფოთელების" თავმჯდომარის  მიხეილ გუდავაძის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ირაკლი დუნდუას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ნინო მიმინოშვილის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,  ფრიდონ კვარაცხელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,  თამაზ სოსელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,  ოთარ ხარჩილავას ანგარიში

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ     (იხილეთ დანართი N2)

აუდიტორების წერილობითი ინფორმაცია (ანგარიში) აუდიტის შედეგების მიხედვით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტზე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი (გათვალისწინებული შენიშვნები)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ანგარიში 2015 წლის 30 ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრამდე პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის -თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიას 2015 წლის 30 ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრის პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის აკაკი დარჯანიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,   ფრაქცია ,,ქართული ოცნების" თავმჯდომარის ზურაბ ჩაჩუას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მაია ჩხარტიშვილის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის პაატა ჩაგანავას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის სამსონ კუტალიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის სევერიან შენგელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ფრაქცია ,,პატრიოტები უკეთესი მომავლისათვის" თავმჯდომარის მალხაზ  ბუკიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, მიხეილ გუდავაძის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ნინო მიმინოშვილის ანგარიში 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ფრიდონ კვარაცხელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გიორგი შამუგიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ირაკლი დუნდუას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, თამაზ სოსელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ოთარ ხარჩილავას ანგარიში

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის" შესაბამისად,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან  დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის" შესაბამისად,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 ივნისის N9/32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის განკარგულებები

2/1 განკარგულება-

2/2 განკარგულება

2/3 განკარგულება

3/4 განკარგულება

3/5 განკარგულება

5/6 განკარგულება

5/6 განკარგულება-დანართი

6/7 განკარგულება

6/8 განკარგულება

6/9 განკარგულება

6/10 განკარგულება

6/11 განკარგულება

6/12 განკარგულება

7/13 განკარგულება

7/14 განკარგულება

7/15 განკარგულება

7/16 განკარგულება

8/17 განკარგულება

8/18 განკარგულება

8/19 განკარგულება

8/20 განკარგულება

8/21 განკარგულება

8/22 განკარგულება

8/23 განკარგულება

8/24 განკარგულება 

9/25 განკარგულება

10/26 განკარგულება

11/27 განკარგულება

12/28 განკარგულება

12/29 განკარგულება

12/30 განკარგულება

12/31 განკარგულება

12/32 განკარგულება

12/32 განკარგულება-დანართი

13/34 განკარგულება

13/35 განკარგულება

13/36 განკარგულება

14/37 განკარგულება

14/38 განკარგულება

14/39 განკარგულება

15/40 განკარგულება 

15/41 განკარგულება    (იხ.დანართი)

15/42 განკარგულება 

15/43 განკარგულება

15/44 განკარგულება

15/45 განკარგულება 

15/46 განკარგულება

15/47 განკარგულება

15/48 განკარგულება

 

15/49 განკარგულება

15/50 განკარგულება

17/51 განკარგულება

17/52 განკარგულება 

17/53 განკარგულება 

17/54 განკარგულება 

17/55 განკარგულება 

17/56 განკარგულება

18/57 განკარგულება   

18/58 განკარგულება

19/59 განკარგულება        დანართიN1

19/60 განკარგულება

20/61 განკარგულება

20/62 განკარგულება

20/63 განკარგულება    (დანართი N1)  (დანართი N2)

22/65 განკარგულება

22/66 განკარგულება

22/67 განკარგულება

22/68 განკარგულება

 

 

 

დღის წესრიგი    N1

დღის წესრიგი   N2

დღის წესრიგი   N3

დღის წესრიგი    N4

დღის წესრიგი   N5

დღის წესრიგი   N6

დღის წესრიგი   N7

დღის წესრიგი  N8

დღის წესრიგი  N9

დღის წესრიგი  N10

დღის წესრიგი  N11

დღის წესრიგი  N12

დღის წესრიგი N13

დღის წესრგი   N14

დღის წესრიგი  N15

დღის წესრიგი  N16

დღის წესრიგი  N17

დღის წესრიგი   N18

დღის წესრიგი   N19

დღის წესრიგი   N20

დღის წესრიგი  N21

დღის წესრიგი N22

დღის წესრიგი N23

 

 

 

სხდომის ოქმი N1

სხდომის ოქმი N2

სხდომის ოქმი N3

სხდომის ოქმი N4

სხდომის ოქმი  N5

სხდომის ოქმი N6

სხდომის ოქმი N7

სხდომის ოქმი N8

სხდომის ოქმი N9

სხდომის ოქმი N10

სხდომის ოქმი N11

სხდომის ოქმი N12

სხდომის ოქმი N13

სხდომის ოქმი N14

სხდომის ოქმი N15

სხდომის ოქმი N16

სხდომის ოქმი N17

სხდომის ოქმი N18

სხდომის ოქმი N19

სხდომის ოქმი N20

სხდომის ოქმი N21

სხდომის ოქმი N22

სხდომის ოქმი N23

 

ბიუროს ოქმი  N1

ბიუროს ოქმი  N2

ბიუროს ოქმი N3

ბიუროს ოქმი N4

ბიუროს ოქმი N5

ბიუროს ოქმი N6

ბიუროს ოქმი N7

ბიუროს ოქმი N8

ბიუროს ოქმი N9

ბიუროს ოქმი N10

ბიუროს ოქმი N11

ბიუროს ოქმი N12

ბიუროს ოქმი N13

ბიუროს ოქმი N14

ბიუროს ოქმი N15

ბიუროს ოქმი N16

ბიუროს ოქმი  N17

ბიუროს ოქმი N18

ბიუროს ოქმი N19

ბიუროს ოქმი N20

ბიუროს  ოქმი N21

ბიუროს ოქმი N22

ბიუროს ოქმი N23

გამოგვყევი