ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნოემბრის თვის სამუშაო რეგლამენტი

იხილეთ რეგლამენტი