ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეკემბრის თვის სამუშაო რეგლამენტი

იხილეთ რეგლამენტი