სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე :  სევერიანე შენგელია

გამოგვყევი