მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი რუსუდან ხარბედია

ელ-ფოსტა

ტელეფონი:

 

მთავარი სპეციალისტი (მდივან-რეფერანტი)  -თამარ გუგუშვილი

ელ-ფოსტა:

ტელეფონი:

 

მთავარი სპეციალისტის  (ბუღალტერი)  - მაია კუპრეიშვილი

ელ-ფოსტა:

ტელეფონი:

 

 

მთავარი სპეციალისტი    - ვიქტორ კუჭავა

ელ-ფოსტა:

ტელეფონი:

 

გამოგვყევი