ფრაქციის შემადგენლობა

ფრაქციის წევრები:   სევერიანე შენგელია

                                 ფრიდონ კვარაცხელია

გამოგვყევი