კომისიის დებულება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , სამანდატო,
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

გამოგვყევი