საკრებულოს სხდომის ოქმები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის   ო ქ მ ი  №1

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ მ ი  №2

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ მ ი  №3

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  4

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  5

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  6

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  7

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  8

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  9

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  10

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  11

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  12

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  13

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  14

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  15

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის     ო  ქ  მ ი N 16

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის      ო  ქ  მ ი  N17

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის      ო  ქ  მ ი   N18

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის       ო ქ მ ი  N19

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის       ო ქ მ ი  N20

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის        ო ქ მ ი   N21

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის        ო ქ  მ ი    N22

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის       ო ქ მ ი     N23

გამოგვყევი