დღეს, 21 აპრილს  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-11 რიგგარეშე   მოწვევის სხდომა გაიმართა, სადაც განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი. ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

             სხდომაზე მიღებულ იქნა ერთი განკარგულება.